Informationen zum Unicode Block 'Lycian'

Alle Zeichen aus dem Unicode Block 'Lycian' der von Codepage 66176 bis 66207 geht.

Alle Zeichen des Unicode Blocks Lycian

Codepage (hex)CodePage (dec)NameZeichen (UTF-8)Zeichen (Entity)
1028066176LYCIAN LETTER AπŠ€𐊀
1028166177LYCIAN LETTER E𐊁𐊁
1028266178LYCIAN LETTER BπŠ‚𐊂
1028366179LYCIAN LETTER BHπŠƒ𐊃
1028466180LYCIAN LETTER GπŠ„𐊄
1028566181LYCIAN LETTER DπŠ…𐊅
1028666182LYCIAN LETTER IπŠ†𐊆
1028766183LYCIAN LETTER WπŠ‡𐊇
1028866184LYCIAN LETTER Z𐊈𐊈
1028966185LYCIAN LETTER THπŠ‰𐊉
1028a66186LYCIAN LETTER J𐊊𐊊
1028b66187LYCIAN LETTER KπŠ‹𐊋
1028c66188LYCIAN LETTER Q𐊌𐊌
1028d66189LYCIAN LETTER L𐊍𐊍
1028e66190LYCIAN LETTER M𐊎𐊎
1028f66191LYCIAN LETTER N𐊏𐊏
1029066192LYCIAN LETTER MM𐊐𐊐
1029166193LYCIAN LETTER NNπŠ‘𐊑
1029266194LYCIAN LETTER UπŠ’𐊒
1029366195LYCIAN LETTER PπŠ“𐊓
1029466196LYCIAN LETTER KKπŠ”𐊔
1029566197LYCIAN LETTER RπŠ•𐊕
1029666198LYCIAN LETTER SπŠ–𐊖
1029766199LYCIAN LETTER TπŠ—𐊗
1029866200LYCIAN LETTER TT𐊘𐊘
1029966201LYCIAN LETTER ANπŠ™𐊙
1029a66202LYCIAN LETTER EN𐊚𐊚
1029b66203LYCIAN LETTER HπŠ›𐊛
1029c66204LYCIAN LETTER X𐊜𐊜

« Voriger Unicode Block 'Phaistos Disc' (66000 bis 66047) NΓ€chster Unicode Block 'Carian' (66208 bis 66271) »